Dane teleadresowe

Przedszkole Samorządowe Nr 4 im. Jana Brzechwy w Zelowie

Lokalizacja

woj. łódzkie

pow. bełchatowski

Zelów

Adres

Żeromskiego 4/10

97-425 Zelów

NIP

769-19-18-039

REGON

592132651

Telefon

44/634 12 43

Faks

44/6341 12 43

Strona www

Patron

Jan Brzechwa

INFORMACJE SYSTEMOWE O WYBRANEJ JEDNOSTCE

Kod terytorialny GUS: 100108
Numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Bełchatowie O/Zelów
97896510182002007000720011

INFORMACJE OGÓLNE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU W JEDNOSTCE

Stan na dzień: 2016-10-27
Zatrudnienie ogółem (osoby): 15
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 15
Liczba stanowisk kierowniczych: 1
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

POZOSTAŁE INFORMACJE O JEDNOSTCE

StatusPrawny lub forma prawna: Jednostka budżetowa
Nazwa organu tworzącego: Gmina Zelów

Akt tworzący: Statut Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Zelowie

Liczba zatrudnionych: 15
Przedmiot działania i kompetencje:

Celem przedszkola jest:
objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju;
stymulowanie rozwoju wychowanka;
kształtowanie i rozwijanie akceptacji dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata;
współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

Do zadań przedszkola należą:
kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej;
budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;
nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych;
integrowanie treści edukacyjnych;
wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;
upowszechnianie wiedzy ekologicznej i kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka;
współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej.


Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Zgodnie z obowiązującą ustawą i statutem przedszkola
Majątek, którym dysponuje:
środki trwałe -
wyposażenie -
księgozbiór -
Struktura własnościowa: Własność Gminy Zelów

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O WYBRANYM BUDYNKU JEDNOSTKI

Numer kolejny budynku: 4/10
Funkcja budynku: Przedszkole
Powierzchnia użytkowa: 730,7 m2
Powierzchnia biurowa: 11,75 m2
Liczba pomieszczeń biurowych: 2

INFORMACJE O DNIACH I GODZINACH PRACY JEDNOSTKI:

Poniedziałek - Piątek
godz. 6.00 - 17.00

INFORMACJE DODATKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE NT. BUDYNKU:

Budynek wolnostojący w centrum miasta otoczony placem zabaw (ekologicznym)

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2003-11-27
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2016 14:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 22003
27 października 2016 11:26 (Angelika Marciniak) - Aktualizacja danych.
27 października 2016 11:17 (Angelika Marciniak) - Aktualizacja danych.
27 października 2016 11:01 (Angelika Marciniak) - Aktualizacja danych.