Rejestry i ewidencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

AKTA OSOBOWE PRACOWNKA

Symbol rejestru/ewidencji: Ao Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Komórka nieznana Typ rejestru/ewidencji: Rejes

EWIDENCJA DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

Symbol rejestru/ewidencji: Edśz Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Komórka nieznana Typ rejestru/ewidencji: Ewi

EWIDENCJA OBECNOSCI DZIECI

Symbol rejestru/ewidencji: Eod Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Komórka nieznana Typ rejestru/ewidencji: Ewid

EWIDENCJA OBECNOŚCI PRACOWNIKÓW

Symbol rejestru/ewidencji: Eop Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Komórka nieznana Typ rejestru/ewidencji: Ewid

EWIDENCJA WYPOSAŻENIA W ŚRODKI OCHRONY

Symbol rejestru/ewidencji: Ewśo Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Komórka nieznana Typ rejestru/ewidencji: Kar

EWIDENCJA WYPOSAŻENIAW PRZEDSZKOLU

Symbol rejestru/ewidencji: Ew Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Komórka nieznana Typ rejestru/ewidencji: Rejes

REJESTR BADAŃ PRACOWNIKÓW

Symbol rejestru/ewidencji: Rbp Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Komórka nieznana Typ rejestru/ewidencji: Reje

REJESTR DECYZJI DYREKTORA

Symbol rejestru/ewidencji: Rdd Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Komórka nieznana Typ rejestru/ewidencji: Reje

REJESTR DEKLARACJI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Symbol rejestru/ewidencji: Rdpd Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Komórka nieznana Typ rejestru/ewidencji: Rej

REJESTR FAKTUR

Symbol rejestru/ewidencji: Rf Komórka organizacyjna prowadząca rejestr: Komórka nieznana Typ rejestru/ewidencji: Rejes